ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Угода про умови надання сайту credit4you.com.ua інформаційних послуг з підбору позик

1. Основні визначення

«Компанія» - сайт credit4you.com.ua, сторона, яка надає інформаційні та консультаційні послуги щодо вибору параметрів онлайн-кредитів.

«Договір публічної оферти» - положення, які містить дана сторінка на офіційному сайті Компанії в інтернеті.

«Клієнт» - особа, яка звертається до Компанії, щоб отримати інформацію про умови надання інтернет-кредитів в законних компаніях України.

«Реєстраційні дані Клієнта» - інформація, яку добровільно надає Клієнт при проходженні процедури реєстрації на Сайті.

«Законодавство» - актуальні положення законодавства України, які визначають порядок ведення діяльності Компанії та правила її взаємодії з фізичними та юридичними особами.

«Сайт» - офіційно зареєстрований сайт Компанії в інтернеті.

2. Акцепт

Компанія виконує функцію збору і публікації відомостей, які стосуються умов видачі онлайн-кредитів в організаціях, які на легальній основі надають дистанційні позики на території України. На Сайті містяться дані виключно про компанії, які ведуть діяльність в рамках чинного законодавства. Сама Компанія надає тільки консультаційні послуги, не будучи посередником в отриманні грошей в борг, а також не займаючись оформленням онлайн-кредитів.

Приймаючи умови даної Оферти, Клієнт дає свою згоду на обробку його реєстраційних дані відповідно до політики Компанії і діючими нормами Законодавства. Він також отримує гарантію конфіденційності його персональних відомостей, а також їх захисту від незаконного втручання і використання.

Підтверджуючи реєстрацію на Сайті, Клієнт погоджується на те, щоб Компанія надсилала на його електронну адресу інформаційні повідомлення.

3. Права і відповідальність сторін

Компанія не може нести відповідальність за:

- схвалення компаніями-кредиторами заявок на онлайн-кредити;

- порядок оформлення дистанційних позик в компаніях, представлених на Сайті;

- використання персональних відомостей Клієнта в інших організаціях.

Клієнт самостійно несе відповідальність за підбір умов, на яких надається інтернет-кредит, а також порядок подальшої взаємодії з обраною компанією-кредитором.

У Клієнта є право на отримання повної та актуальної інформації про використання та обробки його особистих даних, а також про юридичну адресу Компанії та інших її контактах. Клієнта має право оскаржити дії Компанії в судовому порядку, якщо вони порушують його волі і права.

4. Прикінцеві положення

Оферта вважається яка набрала юридичну силу з моменту її розміщення на даній сторінці Сайту. Компанія має право при необхідності в односторонньому порядку вносити будь-які поправки в текст Пропоновані можливості, а також припинити або призупинити її дію. Всі зміни положень документа стають дійсними тільки за умови їх публікації на Сайті.

Вирішення спорів, які відносяться до змісту Пропоновані можливості, повинно здійснюватися шляхом переговорів між зацікавленими сторонами. Якщо досягнення взаємовигідної угоди неможливо, сторони можуть ініціювати судовий розгляд спору. У разі врегулювання спірної ситуації в досудовому порядку, всі контакти між сторонами повинні відбуватися в письмовому або електронному вигляді.

Компанія має право здійснювати будь-які технічні роботи, які необхідні для коректного функціонування Сайту. З метою забезпечення максимального доступу до Сайту, всі профілактичні роботи повинні по можливості переноситися на нічний час.